Sparen en Beleggen

Iedereen heeft een reden om wat geld opzij te zetten: sparen voor onverwachte kosten, een wereldreis, de studies van de kinderen, een nieuwe wagen, uw pensioen, ...
Belangrijk is te weten binnen welke termijn u weer over uw geld wil beschikken. En op basis daarvan kan u een keuze maken uit verschillende spaarvormen.

Korte termijn - Lage renteGeen risico

Spaarrekeningen

Gereglementeerde spaarrekeningen bieden u een vergoeding die bestaat uit de basisrentevoet en een getrouwheidspremie. Beide zijn afhankelijk van de marktomstandigheden en kunnen dus daaraan aangepast worden.
U hebt ten alle tijde toegang tot uw spaartegoed.

Kasbons

Kasbons behoren tot de 'veiligere' beleggingen omdat ze u 100% kapitaalbescherming bieden. Het zijn leningen die door een bank worden uitgeschreven en u ontvangt een vaste rente gedurende een bepaalde looptijd.

Lange termijn - Hoger rendementRisico naar keuze

Beleggingsfondsen

Via de bank of een verzekeringsmaatschappij koopt u deelbewijzen van fondsen. Deze fondsen beleggen in aandelen, obligaties of een mix van beide. Iedereen kan kiezen uit fondsen die best passen bij zijn risico- profiel. Het beheer van deze fondsen wordt verzorgd door specialisten met vakkennis.

Obligaties

Obligaties zijn leningen die uitgegeven worden door overheden, grote ondernemingen, ... De uitgever verbindt zich ertoe jaarlijks een vooraf gekend rendement uit te keren via een coupon, en op het einde van de looptijd uw kapitaal terug te betalen.

Pensioensparen

Naast een wettelijk pensioen kan u ook zelf extra gaan sparen. Het biedt u niet enkel gemoedsrust maar ook een mooi fiscaal voordeel. Sparen kan via een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering.

(Klein)kindersparen

2 op 3 Belgen spaart voor kinderen of kleinkinderen, om hen financieel te steunen bij de studies, de aankoop van een wagen of woning, ... Vaak wordt al gestart met sparen bij de geboorte, er wordt dus op lange termijn geld langs de kant gezet.